JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE TOJI FUSHIGURO

JUJUTSU KAISEN DIORAMA FIGURE-Suguru Geto(SUIT Ver.)-

JUJUTSU KAISEN DIORAMA FIGURE-Satoru Gojo(SUIT Ver.)-

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-Toji Fushiguro(Seance Ver.)-

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE SUGURU GETO

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-Choso-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Megumi Fushiguro&Sukuna 2-(B:Sukuna)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Megumi Fushiguro&Sukuna 2-(A:Megumi Fushiguro)

JUJUTSU KAISEN MINI MASCOT PLUSH vol.2

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Nobara Kugisaki & Toji Fushiguro 2-(B:Toji Fushiguro)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Nobara Kugisaki & Toji Fushiguro 2-(A:Nobara Kugisaki)

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-Sukuna 2-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Kokichi Muta & Mahito-(B:Mahito)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Kokichi Muta & Mahito-(A:Kokichi Muta)

JUJUTSU KAISEN MINI MASCOT PLUSH vol.1

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-Kento Nanami 2-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Choso-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Satoru Gojo&Toji Fushiguro(Hidden Inventory・Premature Death)-(B:Toji Fushiguro)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-Satoru Gojo&Toji Fushiguro(Hidden Inventory・Premature Death)-(A:Satoru Gojo)

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-SATORU GOJO 3-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-YUJI ITADORI&MEI MEI-(B:MEI MEI)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-YUJI ITADORI&MEI MEI-(A:YUJI ITADORI)

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE SUGURU GETO-Hidden Inventory・Premature Death-

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-SATORU GOJO 2-

JUJUTSU KAISEN Q posket-SUGURU GETO-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-SUGURU GETO-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.10

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.4

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE SATORU GOJO-Hidden Inventory・Premature Death-

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-SUGURU GETO-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-UTAHIME IORI&SUGURU GETO-(B:SUGURU GETO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-UTAHIME IORI&SUGURU GETO-(A:UTAHIME IORI)

JUJUTSU KAISEN Q posket-SATORU GOJO-Ⅱ(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-SATORU GOJO-Ⅱ(ver.A)

JUJUTSU KAISEN Combination Battle4-JOGO-

JUJUTSU KAISEN Combination Battle4-SATORU GOJO-

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-MAI ZENIN-

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.8

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-TOGE INUMAKI&NORITOSHI KAMO-(B:NORITOSHI KAMO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-TOGE INUMAKI&NORITOSHI KAMO-(A:TOGE INUMAKI)

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-KASUMI MIWA-

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE SATORU GOJO

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MAKI ZENIN&MOMO NISHIMIYA-(B:MOMO NISHIMIYA)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MAKI ZENIN&MOMO NISHIMIYA-(A:MAKI ZENIN)

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-NOBARA KUGISAKI 2-

JUJUTSU KAISEN Break time collection vol.4

JUJUTSU KAISEN Combination Battle3-NOBARA KUGISAKI-

JUJUTSU KAISEN Combination Battle3-YUJI ITADORI-

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE SUKUNA

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-KASUMI MIWA&SUKUNA-(B:SUKUNA)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-KASUMI MIWA&SUKUNA-(A:KASUMI MIWA)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~PANDA・SUGURU GETO~

JUJUTSU KAISEN Break time collection vol.3

JUJUTSU KAISEN MAXIMATIC THE MEGUMI FUSHIGURO Ⅱ

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MAI ZENIN&SATORU GOJO-(B:SATORU GOJO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MAI ZENIN&SATORU GOJO-(A:MAI ZENIN)

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE NOBARA KUGISAKI

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-MEGUMI FUSHIGURO 2-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-NOBARA KUGISAKI&AOI TODO-(B:AOI TODO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-NOBARA KUGISAKI&AOI TODO-(A:NOBARA KUGISAKI)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~KENTO NANAMI・SUKUNA~(B:SUKUNA)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~KENTO NANAMI・SUKUNA~(A:KENTO NANAMI)

JUJUTSU KAISEN Combination Battle2-SUKUNA-

JUJUTSU KAISEN Combination Battle2-MEGUMI FUSHIGURO-

JUJUTSU KAISEN JUFUTSUNOWAZA-YUJI ITADORI 2-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MEGUMI FUSHIGURO&KENTO NANAMI-(B:KENTO NANAMI)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MEGUMI FUSHIGURO&KENTO NANAMI-(A:MEGUMI FUSHIGURO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-YUJI ITADORI&MAHITO-(B:MAHITO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-YUJI ITADORI&MAHITO-(A:YUJI ITADORI)

JUJUTSU KAISEN Break time collection vol.2

JUJUTSU KAISEN Q posket-KENTO NANAMI-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-KENTO NANAMI-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~MAKI ZENIN・TOGE INUMAKI~(B:TOGE INUMAKI)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~MAKI ZENIN・TOGE INUMAKI~(A:MAKI ZENIN)

JUJUTSU KAISEN Combination Battle-HANAMI-

JUJUTSU KAISEN Combination Battle-AOI TODO-

JUJUTSU KAISEN Break time collection vol.1

JUJUTSU KAISEN MAXIMATIC THE MEGUMI FUSHIGUROⅠ

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSH vol.2

JUJUTSU KAISEN Combination Battle-YUJI ITADORI-

JUJUTSU KAISEN FIGURE-MAHITO-

JUJUTSU KAISEN Q posket-TOGE INUMAKI-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-TOGE INUMAKI-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN Q posket petit vol.2(C:PANDA)

JUJUTSU KAISEN Q posket petit vol.2(B:TOGE INUMAKI)

JUJUTSU KAISEN Q posket petit vol.2(A:MAKI ZENIN)

JUJUTSU KAISEN PLUSH vol.4

JUJUTSU KAISEN FIGURE-TOGE INUMAKI&PANDA-(B:PANDA)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-TOGE INUMAKI&SUGURU GETO-(B:SUGURU GETO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-TOGE INUMAKI&SUGURU GETO-(A:TOGE INUMAKI)

JUJUTSU KAISEN MAXIMATIC THE YUJI ITADORI

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~NOBARA KUGISAKI・SATORU GOJO~(B:SATORU GOJO)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~NOBARA KUGISAKI・SATORU GOJO~(A:NOBARA KUGISAKI)

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSH vol.1

JUJUTSU KAISEN FIGURE-TOGE INUMAKI-

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE MEGUMI FUSHIGURO

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MAKI ZENIN&SUKUNA-(B:SUKUNA)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MAKI ZENIN&SUKUNA-(A:MAKI ZENIN)

JUJUTSU KAISEN Q posket- MAKI ZENIN-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket- MAKI ZENIN-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~YUJI ITADORI・MEGUMI FUSHIGURO~(B:MEGUMI FUSHIGURO)

JUJUTSU KAISEN LYING DOWN BIG PLUSH~YUJI ITADORI・MEGUMI FUSHIGURO~(A:YUJI ITADORI)

JUJUTSU KAISEN PLUSH vol.3

JUJUTSU KAISEN Tomonui Plush Assort Series 3

JUJUTSU KAISEN FIGURE-KENTO NANAMI-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-PANDA&SATORU GOJO-(B:SATORU GOJO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-PANDA&SATORU GOJO-(A:PANDA)

JUJUTSU KAISEN Q posket-SUKUNA-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-SUKUNA-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN Q posket petit vol.1(C:NOBARA KUGISAKI)

JUJUTSU KAISEN Q posket petit vol.1(B:MEGUMI FUSHIGURO)

JUJUTSU KAISEN Q posket petit vol.1(A:YUJI ITADORI)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~SUGURU GETO・MAHITO~(B:MAHITO)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~SUGURU GETO・MAHITO~(A:SUGURU GETO)

JUJUTSU KAISEN PLUSHvol.2

JUJUTSU KAISEN FIGURE-MAKI ZENIN-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MEGUMI FUSHIGURO&SUKUNA-(A:MEGUMI FUSHIGURO)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MEGUMI FUSHIGURO&SUKUNA-(B:SUKUNA)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-NOBARA KUGISAKI&TOGE INUMAKI-(A:NOBARA KUGISAKI)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-NOBARA KUGISAKI&TOGE INUMAKI-(B:TOGE INUMAKI)

JUJUTSU KAISEN PLUSHvol.1

JUJUTSU KAISEN Tomonui Plush Assort Series 2

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-SATORU GOJO&YUJI ITADORI-(B:YUJI ITADORI)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-SATORU GOJO&YUJI ITADORI-(A:SATORU GOJO)

JUJUTSU KAISEN MAXIMATIC THE SUKUNA

JUJUTSU KAISEN Q posket-SATORU GOJO-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-SATORU GOJO-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN MASCOT FIGUREvol.2

JUJUTSU KAISEN ROUND PLUSH vol.2

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE JUKON NO KATA-YUTA OKKOTSU-

cookie decolle JUJUTSU KAISENvol.1

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-NOBARA KUGISAKI-

JUJUTSU KAISEN KING OF ARTIST THE YUJI ITADORI

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~YUJI ITADORI・SUKUNA~(B:SUKUNA)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~YUJI ITADORI・SUKUNA~(A:YUJI ITADORI)

JUJUTSU KAISEN ROUND PLUSH vol.1

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE MASCOT FIGURE

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE JUKON NO KATA-SUGURU GETO-

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-MEGUMI FUSHIGURO-

JUJUTSU KAISEN Q posket-NOBARA KUGISAKI-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-NOBARA KUGISAKI-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.7

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~PANDA・KENTO NANAMI~(B:KENTO NANAMI)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~PANDA・KENTO NANAMI~(A:PANDA)

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE JUKON NO KATA-SATORU GOJO-

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE MASCOT PLUSH

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE BIG PLUSH~YUTA OKKOTSU・SATORU GOJO~(B:SATORU GOJO)

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE BIG PLUSH~YUTA OKKOTSU・SATORU GOJO~(A:YUTA OKKOTSU)

JUJUTSU KAISEN 0 THE MOVIE REVERSIBLE CUSHION

JUJUTSU KAISEN FIGURE-SUKUNA-

JUJUTSU KAISEN FIGURE-NOBARA KUGISAKI-

JUJUTSU KAISEN MASCOT FIGUREvol.1

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.6

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~MAKI ZENIN・TOGE INUMAKI~(B:TOGE INUMAKI)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~MAKI ZENIN・TOGE INUMAKI~(A:MAKI ZENIN)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~MEGUMI FUSHIGURO・NOBARA KUGISAKI~(B:NOBARA KUGISAKI)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~MEGUMI FUSHIGURO・NOBARA KUGISAKI~(A:MEGUMI FUSHIGURO)

JUJUTSU KAISEN Q posket-MEGUMI FUSHIGURO-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-MEGUMI FUSHIGURO-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-YUJI ITADORI-

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.5

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.4

JUJUTSU KAISEN Tomonui Plush Assort Series 1

JUJUTSU KAISEN MASCOT PLUSHvol.3

JUJUTSU KAISEN PLUSH POUCH

JUJUTSU KAISEN Q posket-YUJI ITADORI-(ver.B)

JUJUTSU KAISEN Q posket-YUJI ITADORI-(ver.A)

JUJUTSU KAISEN FIGURE-SATORU GOJO-

JUJUTSU KAISEN FIGURE-MEGUMI FUSHIGURO-

JUJUTSU KAISEN FIGURE-YUJI ITADORI-

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~YUJI ITADORI・SATORU GOJO~(B:SATORU GOJO)

JUJUTSU KAISEN BIG PLUSH~YUJI ITADORI・SATORU GOJO~(A:YUJI ITADORI)